4 sätt att se om ditt ID blivit semesterkapat

unga kvinnor drabbade identitetsstöld

På semestern blir det allt vanligare med ID-kapningar. För att undvika att drabbas av större ekonomiska skador är det viktigt att upptäcka stölden i tid. Därför är det viktigt att vara observant på beställningar och kreditupplysningar som du inte har begärt.

Under semestertiderna slappnar de flesta av, något som gör att antalet ID-stölder också ökar. En stöld av personuppgifter kan snabbt ge stora skador om de inte upptäcks, och åtgärdas snabbt.

För att undvika att drabbas av en ekonomisk kris till följd av en ID-kapning är det därför viktigt att vara extra observant. Ta därför alla mail och SMS om beställningar, adressändringar och kreditupplysningar i ditt namn på största allvar.

Anmäl vid misstanke om ID-stöld

Först och främst ska du alltid anmäla en misstänkt ID-stöld. Har någon använt sig av dina personuppgifter för att antingen låna, beställa varor eller liknande är det ett brott. Anmäl därför detta till polisen, men se även till att informera banken och ditt försäkringsbolag.

Tips! Har du ett ID-skydd kan du få ersättning för såväl direkta som juridiska kostnader av en ID-stöld.

Har du ett ID-skydd har du dessutom ofta möjlighet att få ersättning för både juridiska och direkta kostnader för stölden. Se till att försvåra för tjuven genom att blockera adressändringar och anmäla ditt ID som försvunnet till kreditupplysningsföretagen.

Upptäck ID-stölden i tid

Att upptäcka en stöld av dina personuppgifter är inte alltid lätt. Tappar du din plånbok under semestern kan det dock vara anledning till viss oro. De bästa åtgärderna är även de som är förebyggande, se därför till att ta situationen på allvar.

Oftast är dock inte ID-stölder lätta att förutspå utan kräver snarare snabba reaktioner när de väl sker. Här är några exempel på hur du kan upptäcka och därefter förhindra en ID-stöld:

Beställningsbekräftelser via telefon, post eller mail

Mottar du beställningsbekräftelser från företag utan att själv ha beställt något bör du snabbt agera. Förutom att kontakta polis och försäkringsbolag som tidigare nämnts, så ta kontakt med företaget och försök att direkt avbeställa produkterna.

Är du snabb i din avbeställning kan du undvika mycket juridiska problem med att försöka häva köpet i efterhand.

Kreditupplysningar tas i ditt namn

Ibland kan en ID-stöld upptäckas genom att det börjas ta flera kreditupplysningar i ditt namn. Problemet då är att du inte alltid direkt kan se vilket företag som beställt kreditupplysningen.

Istället rekommenderas att du kontaktar kreditupplysningsföretaget och ber de lägga in en så kallad ”spärr” som försvårar för tjuven. Därefter kan du fortsätta med att se vilka företag som gjort upplysningarna och försöka häva avtalen som tjuven ingått.

Varningar via ditt ID-skydd

Har du ett befintligt ID-skydd får du oftast varningar när dina personuppgifter används. Får du en sådan varning under semestern bör du kontakta den som tillhandahåller ID-skyddet och be dem genomföra alla åtgärder för att förhindra fortsatt användning av dina personuppgifter.

Några av de mer sofistikerade ID-skydden skannar även regelbundet efter dina personuppgifter på internet och varnar om de publiceras på sidor för ID-bedrägerier. Får du en sådan varning har du oftast mer tid att agera och kan i god tid förvarna polis, försäkringsbolag och andra berörda parter.

En adressändring genomförs

Har du inte spärrat adressändringar i ditt namn kommer tjuven troligtvis att ändra din adress. Detta för att enkelt kunna beställa hem varor och själv hämta dessa för att sälja vidare eller själv använda.

Får du en notis om att en adressändring genomförts bör du ta det på största allvar. Efter att du spärrat ditt ID och kontaktat berörda parter bör du snabbt ändra tillbaka till din verkliga adress och blockera framtida adressändringar via Skatteverket.