Användarvillkor

När du använder ID-skydd.nu kommer inte några av dina personuppgifter att lagras. På hemsidan finns endast information om tjänster för ID-skydd och all hantering av personuppgifter kommer därför att skötas av det företag du väljer att använda dig av.

Ansvar vid tvist

ID-skydd.nu frånsäger sig ansvar vid ekonomiska skador, tvister, konflikter eller andra problem som kan uppstå mellan kreditinstituten som vi informerar om på hemsidan och en privatperson. Vid eventuell tvist mellan en privatperson och ett kreditinstitut som finns presenterat på sidan så kan ID-skydd.nu aldrig krävas på ersättning. Problem, tvister och konflikter hanteras alltid av det kreditinstitut som användaren har vänt sig till för att använda deras tjänster gällande ID-skydd.

ID-skydd.nu kan ej heller hållas ansvariga för felaktig information om försäkringsbolag och kreditinstitut som kan förekomma på webbsidan. Exakta villkor finns väl dokumenterade och bör hämtas från verksamheternas egna hemsidor.

Ändringar i allmänna villkor

ID-skydd.nu har rätt att när som helst uppdatera eller justera information och allmänna villkor för användning av webbplatsen. Alla besökare rekommenderas att hålla sig uppdaterad om de regler som gäller för närvarande.