ARF:s beslut: Bankerna ska ge kunderna ersättning vid id-bedrägerier

När bankkunder utsätts för id-bedrägerier är det de själva som får stå för de efterföljande kostnaderna. Men i och med ett nytt beslut från Allmänna reklamationsnämnden, ARN, kan även bankerna tvingas betala trots bankkundens oförsiktighet, rapporterar SVT.

Bedrägerier genom användandet av bank-id blir allt vanligare och påverkar många bankkunder svårt. Då det enligt bankernas åsikt är kunden som har hjälpt bedragarna in på kontot brukar de inte ge kunden någon ersättning för deras ekonomiska förluster.

Men i och med beslutet som ARN presenterade den 14 juni ska bankerna ersätta drabbade kunder trots deras oförsiktighet. Bankkunderna ska då ersättas med hela summorna som bedragarna fått tag på, förutom 12 000 kronor som kommer att fungera som självrisk.

ARN misstänker att bankernas säkerhetssystem är bristfälliga

Tidigare har bankerna inte behövt ersätta sina kunder efter id-bedrägerier då det kan ses som att det är kunderna som har släppt in bedragarna i sin internetbank på eget bevåg.

Nu har ARN utfört granskningar på sex tidigare bedrägerifall. Där har bedragarna tagit sig in på internetbankerna och fått tillgång till pengarna genom att lura bankkunden att identifiera sig mot banken med sitt mobila bank-id.

Britta Ahnmé Kågerman, chef på ARN, menar att även om bankkunderna är oförsiktiga är det förmodligen också bankernas säkerhetssystem som inte räcker till. Nu hoppas hon att bankerna skärper sina säkerhetssystem.

Majoriteten av de granskade fallen är Nordeakunder

Majoriteten av bankkunderna vars fall granskades av ARF är kunder hos Nordea, som anser att granskningen utförd av ARN är positiv.

Magnus Nelin, kommunikationschef på Nordea, menar att de behöver sätta sig in i ARNs nya beslut genom en noggrann process. Nelin menar vidare att systemet bank-id är uppbyggt på är väldigt säkert men sedan är det upp till kunderna att inte släppa in obehöriga i internetbanken eller lämna ut koder.

Sysslomansgatan 8
753 11 Uppsala
cross