Ny Chrome-funktion varnar för stulna lösenord

siluett av en hand som håller ett hänglås framför Google Chromes logga Många användare byter lösenord om de får varning om en läcka, visar statistik från Google Chromes tidigare lösning. Foto: Ink Drop/Shutterstock.com

Google följer webbläsaren Firefox exempel och inför en funktion till Chrome som varnar användare för sajter med stulna lösenord. Den nya funktionen ersätter det webbläsartillägg som tidigare fanns till Chrome, skriver IDG.se.

Webbläsaren Google Chrome inför nu en ny funktion som varnar användare när de försöker logga in på sajter där lösenord har läckt ut. Tidigare fanns ett webbläsartillägg hos Google som hade samma funktion. Men nu byggs den alltså i stället in direkt i webbläsaren.

1 av 4 byter lösenord om de blir varnade

Enligt en nyligen genomförd undersökning från Google är det 1,5 procent av alla lösenord som har kommit på villovägar. Samtidigt byter en dryg fjärdedel av användarna lösenord om de får en varning om detta.

Detta visar statistik framtagna ur Googles nuvarande webbläsartillägg.

Användare kan testa den nya varningsfunktionen

Den nya funktionen är inte färdigutvecklad ännu. Men enligt uppgifter kommer det gå att slå på eller av funktionen under lösenordsinställningarna i Google Chrome.

Det är också möjligt att testa funktionen för användare som är intresserade. I canary-version 78 av Chrome finns funktionen att hitta om man går till chrome://flags och skriver in sökordet ”leak”.

Firefox kan se om din e-postadress har läckt ut

En annan webbläsare, Firefox, har sedan ett år tillbaka haft en funktion som liknar den här. Funktionen kallas Monitor och har utvecklats i samarbete med tjänsten Have I Been Pwned, en tjänst som fungerar som en slags sökmotor för stulna konton.

Med Have I Been Pwned kan användare skriva in sin e-postadress och få en varning om tjänsten hittar adressen i en databas med läckta e-postadresser. Firefox-funktionen Monitor kan sedan kontinuerligt bevaka databasen och uppdatera dig direkt om din adress dyker upp i databasen, förklarar IDG.se.