EU-rapport: De här cyberhoten ökar mest

Cyberhot

EU:s byrå för cybersäkerhet (ENISA) konstaterar i en ny rapport att fem typer av säkerhetshot ökar mest i Europa: nätfiske, identitetsstöld, informationsläckage, ransomware och insider-attacker.

Byrån beskriver också hur attackmönstren har förändrats under den pågående pandemin. Rapporten identifierar ytterligare ett tiotal cyberhot som ligger kvar på en relativt stabil nivå eller minskar i omfattning.

Bland dessa finns skräppost, DDoS-attacker, botnät, kryptokapning och webbaserade attacker.

Samtidigt går det inte att avgränsa cybersäkerhet till att vara en fråga om teknik.

Angreppen har under Covid-19-pandemin delvis ändrat karaktär och bygger ofta på en kombination av olika tekniker enligt rapporten. För att öka effektiviteten används också så kallad social engineering i allt större utsträckning.

ENISA konstaterar även att riktade och ihållande angrepp som syftar till att komma åt värdefull data ofta planeras och utförs av aktörer som backas upp av olika stater.

Krävs hög grad av automatisering
Samtidigt går det inte att avgränsa cybersäkerhet till att vara en fråga om teknik. Kunskapen och utbildningen av medarbetare är viktigare än någonsin, kommenterar Peter Gustafsson, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

Rapporten baseras på en analys av incidenter, underrättelserapporter, artiklar i media samt intervjuer med medlemmar i ENISA:s intressegrupp för rapporten ”Threat Landscape”.

Läs mer här (Barracudas blogg)»
Läs rapporten i sin helhet här (ENISA:s hemsida)»