Storhackaren varnar för länders cybervapen

Oded Vanunu är expert på cybersäkerhet och en så kallad ”white hat”; en hackare som använder sina kunskaper för att varna hellre än förstöra. På en konferens i Stockholm varnade han för det största hotet mot nätsäkerheten.

Vanunu är orolig i dagsläget. I hans mening är det inte bara privatpersoners hemligheter som är i fara, utan även hela länders.

Länders cybervapenkapprustning

Att fysiska vapenarsenaler finns i alla länder till någon grad är de flesta medvetna om. Med den tekniska utvecklingen blir dock digital krigsföring allt vanligare –  kapprustningen stormakterna emellan har börjat.

Problemet med cybervapen är att de är lätta att stjäla. Istället för att väga flera ton och vara gjorda av metall, är det några rader kod. Kommer de i fel händer kan det få ödesdigra konsekvenser.

I slutet av förra året uppmärksammades ett problem av just det slaget. Den amerikanska säkerhetsmyndigheten, NSA, utsattes för en attack där cybervapen stals. Senare kom dessa att användas emot dem.

Stora företag tar avstånd från cybervåldet

Ett flertal stora företag på teknikmarknaden har tagit ställning emot dessa cyberattacker. Genom Cybersecurity Tech Accord har drygt 30 teknikjättar tillsammans sagt att de ska göra allt för att försvara sina kunders uppgifter mot hackare.

Detta planerar de att göra oavsett personens nationstillhörighet och hackarens agenda.

Bland företagen på listan finns bland annat Facebook, Microsoft och LinkedIn. Samtliga företag på listan behandlar i sitt arbete stora mängder persondata.

Många hackares lojalitet är till salu

Ett annat sätt som stora företag försöker att åtgärda problemen är genom att betala hackare att felsöka sina system. Förhoppningen är att upptäcka läckor själva, istället för att någon utomstående gör det som säljer informationen vidare.

Vanunu berättar att metoden är bra, men att den behöver förbättras. Många av hans kollegor, och även han själv, har ibland svårt att hålla fast vid sin moraliska kompass.

– Upptäcker du en allvarlig sårbarhet i dag är det mycket troligt att en nation kommer att vilja köpa informationen av dig. Det är ett riktigt dilemma. Jag vet forskare som erbjudits en miljon dollar kontant för att ”byta sida”, berättar han.