ID-skydd i hemförsäkringen

Skatteverket erbjuder flera tjänster som gör att du kan höja säkerheten kring din identitet och försvåra för obehöriga att exempelvis ändra din adress utan din vetskap. Skatteverkets ID-skydd är för närvarande ett svagt skydd. Fler lösningar kommer troligtvis efter hand, men 2016 infördes exempelvis en spärr mot adressändring.

Skatteverket använder sig även av digitala brevlådor. Det innebär att du inte behöver få någon fysisk post överhuvudtaget från Skatteverket. Istället aviseras du via e-post eller SMS om att ett brev skickats till din digitala brevlåda. På så sätt slipper du blanketter och post som kommer på villovägar.

Sök hemförsäkring

Compricer.se - Jämför hemförsäkring hos Compricer
Insplanet - Sök via Insplanet

Hemförsäkringar med ID Skydd

I många hemförsäkringar ingår ett visst skydd om nån stjäler din identitet. Det som oftast skiljer dom åt, förutom dom allmänna villkoren, är ersättningsnivåerna och eventuell självrisk.

Moderna Försäkringar

Om din identitet blir stulen och du utsätts för krav på grund av det kan vi ersätta ombudskostnader upp till 30 000:-. Du kan även få ersättning för återanskaffningskostnader av stulna identitetshandlingar upp till 1 000:-.

ICA Försäkring

Försäkringen gäller för direkta kostnader upp till högst 2 000 kr för att återanskaffa stulna ID-handlingar och för nödvändiga och skäliga kostnader upp till högst 400 000 kr för juridiskt ombud. Ingen självrisk.

Länsförsäkringar

Om du hamnar i en rättstvist till följd av identitetsstölden kan vi i vissa fall betala dina kostnader för en advokat upp till 240 000 kronor. Självrisken i rättsskyddsförsäkringen är 20 procent. Om du trots allt drabbas av en ekonomisk förlust på grund av id-stölden ersätts inte detta.

Hemförsäkringar utan klara ersättningsnivåer


Spärra obehörig adressändring

Par som spärrar obehörig adressändring<Med denna relativt nya tjänst kan du alltså förhindra att någon obehörig ändrar din adress.

När spärren har blivit aktiverad godkänner Skatteverket enbart adressändringar som har signerats och bekräftats med e-legitimation i Skatteverkets tjänster för Flytt och Särskild postadress.

Tjänsten kan bara användas av privatpersoner men familjemedlemmar är behöriga om de använder e-legitimation. Du ska ha fyllt 18 år. Många svenskar har redan anslutit sig till den här förebyggande tjänsten och ett tips är att gå in att titta om den är aktiverad även hos dig då den är gratis.

All post i digitala brevlådan

Då Skatteverket redan använder sig av digital brevlåda och digitala inloggningar innebär det att din kommunikation med myndigheten är säker. Du kan få din deklaration och alla meddelanden Skatteverket har skickat till dig till din digitala brevlåda.

För att komma åt brevlådan loggar du in med e-legitimation via de digitala brevlådor som Skatteverket har anslutit sig till, som Kivra, Digimail eller Min Myndighetspost. Dessa brevlådor samarbetar med flera myndigheter och företag vilket innebär att du kan få en stor del av din viktiga post hit.

Digital inloggning

Skatteverket använder sig av digitala inloggningar för alla sina viktiga tjänster och du loggar in med e-legitimation. som levereras av CGI som garanterar en säker inloggning. Att använda sig av dessa tjänster innebär att det blir betydligt svårare för obehöriga att komma åt dina uppgifter än om korrespondens skulle ske per post eller mail.

Utöver att du når alla relevanta skattetjänster via inloggningen kan du också se uppgifter om dina fastigheter, folkbokföring och dina företag. Om någon obehörig skulle komma åt din e-legitimation så upptäcks detta snabbt och du kan spärra via din bank.

Vid en ID-kapning spärrar du först personnumret hos försäkringsbolaget som sedan skickar vidare informationen till Skatteverket.

Sysslomansgatan 8
753 11 Uppsala
cross