Därför är identitetsstölder vanligare än cykelstölder

Identitetsstöld är något många brottslingar fått upp ögonen för då det är ett förhållandevis enkelt sätt att stjäla pengar på. Allt fler väljer att ID-kapa och siffran för identitetsstölder per år är hög. Siffran överstiger antalet anmälda cykelstölder, vilket visar på hur stor mängd identitetskapningar som sker. Detta skapar stora problem för samhället, speciellt när många inte är medvetna om vad ID-kapning faktiskt är.

Brottslingar blir alltmer insatta i identitetsstölder

Genom tiderna har det alltid funnits bedragare som utnyttjat den tidens metoder för betalningar och låntagande. Olika typer av bedrägeribrott dyker upp allt efter tidens gång. Betalningsmetoder och rutiner förändras i samhället. På samma sätt förändras sätten att stjäla pengar. Tidigare har förfalskningar av checkar varit ett vanligt bedrägeri. För ett antal år sedan, när internethandel expanderade, var skimning av kreditkort populärt bland kriminella.

Tänk på! Brottslingar anpassar sig efter samhället och använder de metoder till brott som är mest aktuella för tidpunkten. Just nu är det ID-kapning.

Numera är brottslingarna alltmer insatta i identitetsstölder. Enligt lag måste alla personuppgifter ligga offentliga för alla att ta del av. Detta har kriminella lärt sig att utnyttja. De använder folks personnummer för att sedan ta lån och köpa varor på kredit i dennes namn. Den drabbade personen står sedan där med fakturor på varor personen inte köpt.

Antalet ID-stölder ökar stadigt

ID-kapningar är ett brott som på bara några få år har ökat enormt. Inte bara antalet identitetsstölder har höjts, utan även mängden stulna pengarna har ökat. Totalsumman av stulna pengar har ökat med 49 procent från bara ett år till ett annat. Hela 85 000 personer i Sverige utsätts för ID-bedrägerier varje år.

Anmälningar för identitetskapningar rullar in till polisen och uppgår till att vara fler än antalet anmälda cykelstölder. I denna relativitet går det att se hur vanligt brottet har blivit och även hur enkelt det är att begå brottet.

Många vet inte vad identitetskapning innebär

Okunskap gör att fler drabbas av ID-stölder. Det är inte alla som är helt säkra på vad ID-kapning är. De tror att brottet grundar sig i en sak, fast det egentligen beror på något helt annat. På så sätt tar de till sig metoder för skydd som egentligen inte är nödvändiga. De tror att de skyddar sig, fast de egentligen inte gör det.

Tips! Okunskap kan leda till att du tror att du skyddar dig, fast du egentligen inte gör det. Läs på vad identitetskapningar egentligen innebär för att göra rätt.

Ett vanligt problem är att många misstar ID-stölder för kortkapningar. De tror att användande av betalkort på hemsidor och att lämna ut bankuppgifter hit och dit, är det som ligger till grund för identitetskapning. Genom att vara försiktig med användandet tror de att de minskar risken för denna typ av brott. Givetvis minskar de risken för att deras bankuppgifter ska användas av andra, men de skyddar sig inte mot ID-stölder.

ID-skydd blir allt viktigare i samhället

Genom ökade siffror kring ID-kapning, är risken allt större att drabbas. För att inte själv bli ett offer är det viktigt att ta till de metoder som används som skydd. Det problematiska med ID-kapningar är att det inte finns så många sätt att skydda dig på. Du kan inte själv välja att använda ditt personnummer mindre offentligt, för att minska risken.

Ditt personnummer kommer alltid ligga offentligt för alla att ta del av. Det finns därför vissa företag som specialiserar sig på ID-skydd, för att hjälpa till både innan, under och efter en identitetskapning sker.