Läckta personuppgifter riskerar att drabba privatpersoner

Publicerad: 14 augusti, 2017

Under 2017 framkom det att register med personuppgifter lämnats ut till personal som inte hade säkerhetsprövats. Det hela berodde på att trafikverket genom en upphandling med IBM lämnat svenska register över personuppgifter och körkortsbilder till tekniker i Tjeckien som inte hade någon form av sekretess. Det rör sig dels om privatpersoner men även registreringsuppgifter om militära och polisiära fordon. Läckan aktualiserar frågan om ID-skydd har blivit en nödvändighet snarare än en säkerhet idag.

Du kan skydda dig genom ID-skyddFör att undvika identitetsstölder kan det vara till stor hjälp att teckna ett ID-skydd. Ett ID-skydd hjälper dig dels till viss del med ett förebyggande arbete, men främst hjälper det dig också att hantera de konsekvenser som kan drabba den som får sin identitet stulen.

Tips! Ett ID-skydd kan ge dig hjälp att hantera de ekonomiska och juridiska konsekvenser som en identitetsstöld kan medföra.

Ofta tar kaparna lån i ditt namn och tecknar abonnemang och dylikt, vilket kan ge en stor ekonomisk skada. Det här kan ge stora problem för individen då det inte alltid är lätt att häva avtalen och undvika skuldsättningen hos de drabbade. Ett ID-skydd hjälper dig då med exempelvis juridisk rådgivning och ekonomisk ersättning.

Läckan ökar risken för identitetsstölder

Läckan som framkommit innebär att tekniker i Tjeckien haft tillgång till Trafikverkets databaser där man bland annat kunnat kopiera information och bilder på svenska körkortsinnehavare. Om det hittills har skett några identitetsstölder till följd av detta är oklart, men det ökar onekligen risken för detta.

Tänk på! Den här läckan sker i en tid där allt fler svenskar drabbas av identitetsstölder som kan ge stora ekonomiska skador.

Eftersom uppgifterna vanligtvis hanteras i största sekretess av förståeliga anledningar har det lett till stor oroa bland många svenskar. Den här läckan sker nämligen i en tid där allt fler drabbas av identitetsstölder, där många har blivit skuldbelagda och hamnat i besvärliga ekonomiska situationer på grund av brotten.  För de som inte har ett ID-skydd kan konsekvenserna av en sådan situation bli omfattande.

Inte bara privatpersoner drabbas

Det är heller inte bara privatpersoner som drabbats av läckan. Eftersom registreringsuppgifter för fordon har läckt ut har även information om militära och polisiära fordon möjligen läckt ut. Det är med andra ord bara inte ur ett identitetsskydd perspektiv som läckan är ett stort nederlag, utan det ger även en påverkan på Sveriges säkerhet. Hur allvarlig läckan är återstår att se, men det är troligt att informationen funnits tillgänglig för teknikerna under en längre tid.