Ny lag gör ID-stölder olagligt

En ny lag som började gälla den 1 juli 2016 gör det olagligt att använda en annan persons identitetsuppgifter och därigenom ge upphov till skada eller olägenhet för personen. Med dagens moderna tekniker är det enkelt för bedragare att få fram uppgifter om din identitet, var du bor och dina ekonomiska förhållanden.

Tidigare har det inte funnits någon straffbestämmelse som skyddar dig om du får din identitet kapad, vilket det genom den nya lagen ska bli ändring på.

Tänk på! Trots att den nya lagen gjort det enklare att straffa bedragare innebär det inte att din identitet är skyddad.

Den nya lagen är definitivt en förbättring men det innebär inte att du är skyddad från ID-stölder. Vill du skydda dig bör du skaffa ett ID-skydd som gör det betydligt svårare för bedragare att stjäla din identitet. Med ett bra ID-skydd får du även hjälp om skadan väl skulle inträffa och du kan även få ekonomisk ersättning för såväl juridiska kostnader, inkomstbortfall och andra administrativa kostnader.

Tanken är att den nya lagen ska motverka ID-stölder

Att det tidigare inte varit straffbart att ta över någon annans identitet är en av anledningarna till att det sker så många ID-stölder varje år. Med den nya lagen som införts i brottsbalken, olovlig identitetsanvändning, ska det bli straffbart att ta över någons identitet. Den nya lagen säger bland annat:

  • För straffansvar krävs det att någon utger sig för att vara en annan person och ger upphov till skada eller olägenhet för den person vars identitet har blivit stulen.
  • Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.
  • Bedragare ska även kunna dömas för olaga förföljelse om de genom ID-stöld upprepade gånger kränker någon annans integritet.

På Regeringens hemsida kan du läsa mer om den nya lagen mot olovlig identitetsanvändning.

En ny lag innebär inte fullt skydd mot bedragare

Den nya lagen är definitivt ett steg i rätt riktning men frågan är om den kommer göra någon skillnad i praktiken. För dig innebär den nya lagen att det är möjligt att polisanmäla ID-stöld under brottsrubriceringen olovlig identitetsanvändning. Dock saknar polisen både resurser och kunskap kring denna it-relaterade brottslighet och därför kan den nya lagen inte riktigt anses vara ett skydd mot identitetsstölder.

Med ett bra ID-skydd kan stöld av din identitet undvikas, åtgärdas och du får till och med ekonomisk ersättning. Den nya lagen i kombination med ett ID-skydd är därför det bästa sättet att skydda dig från bedragare.