Riksidrottsförbundets datorsystem hackat – personuppgifter sprids

Dator som blir hackad

Nyligen drabbades Riksidrottsförening av en hackningsattack. De var inte de första, och heller inte sista; samma liga tros ligga bakom liknande attacker världen över.

Striktare regler kring doping har lett till noggrann kartläggning över idrottsmäns medicinering. Dessa register är ytterst konfidentiella, men tycks inte längre vara säkra. En hackningsgrupp har spridit informationen genom olika sajter på nätet, som vem som helst har haft tillgång till.

Hackningsförsök på svenska register

Hackningsgruppen Fancy Bear gjorde tidigare under månaden ett försök att komma åt Riksidrottsföreningens (RF) register. De har även lyckats med det. RF har polisanmält läckan, som rör sig om medicinsk information och interna mejlkonversationer.

Tommy Forsgren är tillfälligt chef för Svensk Antidopning. Han kommenterar cyberattacken och beklagar de läckta personuppgifterna.

– Det är förstås det allvarligaste, men även tilltron och förtroendet får sig en törn, förklarar han.

Överkomna informationen anses känslig

Attacken riktade in sig på känslig information, såsom exempelvis dispenser. Dessa är en typ av individuella undantag gällande läkemedel, då lagarna kring vad som räknas som doping är väldigt strikta. Dessa tillstånd utfärdas och lagras av RF.

Information om sjukdomstillstånd behandlas som konfidentiell personlig information, och till denna kategori räknas information om en persons medicinering.

ID-skydd.nu har tidigare berättat om svenskarnas nyfunna rädsla för identitetskapning. En aktuell studie visar att 40 procent av den svenska befolkningen oroar sig för sina personuppgifters räkning.

Fancy Bear tros ha länkar till Kreml

Fancy Bear, som även går under namnet APT28, är en rysk hackningsgrupp. Deras första kupp tros ha varit mot Georgiens regering, och sedan dess har de riktat in sig på idrottsvärlden.

Gruppen har de senaste åren tagit sig in på databaser för bland andra brittiska, amerikanska och tyska idrottsförbund. Nu tycks Sverige stå på tur.

Det troliga motivet anses vara ett försök att misskreditera andra länders dopningsregleringar.

Det finns även tecken på att Fancy Bear kan kopplas till den ryska regeringen i Kreml. Det uppgav the Independent i en artikel tidigare i år.

Några av bevisen de lägger fram för att stödja misstanken är det faktum att gärningsmännen både talar ryska och arbetar efter Moskvas tidszon. Attackerna tros vara en form av hämnd för avslöjandet av en tidigare skandal angående statsfinansierad dopning av ryska idrottsmän.