SEB:s bedragarvarning fortfarande aktuell

Under de senaste månaderna har SEB haft problem med bedrägeriförsök. Försöken var under våren så många att banken gick ut med en varning till sina kunder. Bedrägerierna har dock inte upphört.

Bedrägeriförsök är inte ovanliga, men att de sker så frekvent och metodiskt som nu är ovanligt. SEB utfärdade av denna anledning en varning till sina kunder som i korthet sa att de skulle lägga på telefonen omgående.

SEB speciellt utsatta för bedrägerierna

De nyligen rapporterade fallen av bedrägeriförsök är riktade mot SEB:s kunder. Varför detta är fallet är ännu oklart, men innebär att du som har dina konton hos banken bör iaktta en vissa aktsamhet.

Bedrägerierna har hittills skett uteslutande via telefonen och främst under kvällstid. Bedragarna använder en enkel men trovärdig metod som går ut på att de utger sig för att vara från bankens säkerhetsavdelning.

Tänk på! Bedragarna som ring SEB:s kunder har varit väl pålästa och kunnat kunders personnummer och annan känslig information.

Under konversationen påstår bedragaren att kundens bankkonto utsatts för bedrägeriförsök och att bedragaren ska hjälpa till att förhindra det. Den som följer bedragarens råd kan istället vänta sig det motsatta, då hen för över dina tillgångar till andra konton.

Undvik bedrägerierna - Lägg på samtalet

De officiella uttalanden som gjorts från SEB är enkla - lägg på telefonen. Eftersom att banken själva kan hantera bedrägeriärenden behöver de inte ringa upp kunden för att denna ska logga in på sitt bankkonto.

Generellt ska man aldrig lita på personer som ringer och på något sätt vill få dig att legitimera dig eller logga in på en hemsida. Är det en anställd vid företaget har de vanligtvis direkt tillgång till dina konton och behöver inte be om din hjälp för detta.

Ett enkelt sätt att dubbelkolla legitimiteten på samtalet är även att ringa det berörda samtalet och fråga om personen är anställd där och ifall du har ett ärende där. Genom att vara uppmärksam och inte lita blint på den information som ges till dig kan du undvika bedrägerier som skulle kosta tusentals kronor.

Sysslomansgatan 8
753 11 Uppsala
cross