Så stora konsekvenser kan en ID-stöld få

Vissa identitetsstölder får större konsekvenser än andra, det är något som kan klargöras i samband med ett fall som innefattade Securitas VD. Det var nämligen han som fick sin identitet stulen under 2017, något som i slutändan ledde till att tjuven satte honom i personlig konkurs genom en ansökningsblankett med en falsk namnteckning. Eftersom att Bolagsverket automatiskt avregistrerar personer som försätts i personlig konkurs så stod nämligen Securitas, ett företag med flera miljarder i omsättning utan VD.

Stora konsekvenser för högt uppsatta

I det här fallet överklagades både det lån som hade ansökts om i hans namn samt konkursansökan. Det ledde till att han inte led några större konsekvenser, men för företaget kunde det ha gett stora förluster om man hade ansetts förlora förtroende. Det här fallet visar på hur stora konsekvenser en identitetsstöld kan få.

Tänk på! Även om identitetsstölder av högt uppsatta tjänsteman lätt uppmärksammas kan konsekvenserna av en identitetsstöld på en individnivå vara minst lika omfattande för en vanlig privatperson.

I det här fallet var det en högt uppsatt chef inom näringslivet, men i praktiken finns det inga förhinder för att exempelvis en politiker skulle kunna råka ut för samma sak. Även om dessa fall blir mycket uppmärksammade kan en privatperson få mycket omfattande konsekvenser om man råkar ut för en identitetsstöld.

Konsekvenser av en identitetsstöld

Vad konsekvenserna av en identitetsstöld blir exakt är mycket svårt att säga, men generellt så finns det ett par saker som drabbar dig som får din identitet stulen:

  1. Kreditupplysningar tas i ditt namn. För nästan alla tjänster som upphandlas på kredit eller alla former av lån tas kreditupplysningar. Detta kan låta irrelevant i sammanhanget, men även om man lyckas överklaga lånen och liknande så lever kreditupplysningar ofta kvar. Dessa kan sedan göra det svårt för dig att få lån eller teckna abonnemang, i flera år framöver.
  2. Lån ansöks om i ditt namn. Den som får sin identitet stulen råkar ofta ut för att någon tar lån i ens namn. SMS-lån eller privatlån har ofta en ganska enkel identifieringsprocess och har någon stulit din identitet så är det ofta lätt för dessa att ta lån i ditt namn.
  3. Abonnemang tecknas i ditt namn. Flera fall har rapporterats där abonnemang på olika internettjänster och liknande har tagits i personens namn. Dessa kan vara svåra att häva beroende på vilka företag det är, ofta är det inte heller svenska företag vilket kan göra det ännu svårare att häva.
  4. Din adress blir ändrad. Att någon ändrar din adress kan låta ofarligt i sig, men kan leda till att någon annan får tillgång till din post och liknande, vilket i det långa loppet kan bli mycket jobbigt. Du kan skydda dig mot just detta genom att spärra adressändring direkt på Skatteverkets hemsida.

Ett ID-skydd kan hjälpa dig som får din identitet stulen

För dig som inte redan tecknat ett ID-skydd är det en god idé att redan idag jämföra och hitta ett ID-skydd som passar dig. Genom ett ID-skydd kan du få hjälp med flera olika saker, exempelvis juridisk rådgivning och hjälp att bestrida fakturor och liknande. Du kan även få hjälp med att skydda din identitet och få meddelanden när någon använder ditt namn för att teckna ett avtal eller ett abonnemang.

Genom ett ID-skydd kan du få hjälp att både skydda din identitet, men även att hantera och försäkra dig ifall att din identitet skulle blir stulen.

Sysslomansgatan 8
753 11 Uppsala
cross