Svenska företag oroliga för cyberbrott

Många blir utsatta för cyberbrott, och desto fler oroar sig för dem. Trots att åtgärder tas på företagens initiativ, kan även en ny myndighet bli aktuell.

Cyberbrotten blir allt vanligare, allt eftersom våra liv blir mer digitaliserade. Privatpersoner och företag lika så blir mer och mer vaksamma gällande känslig information. Vaksamheten kan vara grundad på nypublicerad statistik.

Vartannat svenskt bolag utsätts för dataintrång

Idag oroar sig cirka 70 procent av Sveriges företagsledare för dataintrång, och rädslan är inte orsakslös. Av 100 tillfrågade företag hade knappa 50 procent fallit offer för hackarna det senaste året. Det rapporterade Dagens Industri för en dryg vecka sedan.

De tillfrågade företagen är räddast för intrång med kriminella motiv. Det är enbart ca 5 procent som fasar för någon typ av utländska, politiska motiv.

Bolagen allt säkrare, svenskar allt mer skeptiska

Caroline Runnquist är cybersäkerhetsexpert på PWC; ett ledande rådgivningsföretag för aktörer inom näringslivet. Hon berättar för Dagens Industri att medvetenheten angående cybersäkerhet ökar på de flesta företag. Därmed arbetar man även allt mer förebyggande.

– Tidigare var oron om de skulle komma att utsättas för en incident, men nu arbetar de snarare utifrån när de kommer att drabbas, förklarar hon, och fortsätter med att berätta att nya bolag ofta har en större respekt för IT-säkerhet.

Trots förbättrade säkerhetsrutiner har dock tilliten redan tagit märkvärd skada. ID-skydd.nu berättade i förra veckan om svenskarnas vaksamhet gällande sina personuppgifter. Det visade sig då att ungefär 40 procent av Sveriges befolkning var oroliga. Den oron hade statistiskt sett dubblerats på bara ett år.

Stora aktörer kräver en ny myndighet

En av de mest uppmärksammade IT-skandalerna i modern tid var den hos Transportstyrelsen. Under 2011 flyttade myndigheten delar av verksamheten utomlands. Utländsk personal, som inte genomgått någon säkerhetskontroll, fick då tillgång till svenska register. De hade därmed tillgång till konfidentiella uppgifter med möjligen ifrågasättbara motiv.

I registren fanns inte bara svenskars körkort och personuppgifter; även information om polisens och militärens fordon ingick. Efter läckan 2015 avgick ett flertal chefer, och idag pågår fortfarande utfrågningar. Granskningen av myndigheten förväntas vara klar till i juni i år.

Efter Transportstyrelsens IT-skandal, och tveklöst påverkat av övrig IT-osäkerhet, är oron stor. Det finns även de som kräver en ny säkerhetsmyndighet.

Den som förde ämnet på tal i början av månaden är Lars Nicander. Nicander är en av landets mest kunniga inom informationssäkerhet, med bakgrund hos både Försvarshögskolan och regeringens säkerhetsutskott. Han tycker att Sverige ska följa Norges exempel och upprätta en säkerhetsskyddsmyndighet, något han argumenterade för i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Sysslomansgatan 8
753 11 Uppsala
cross