Svenskar särskilt försiktiga med persondata

Kvinna sitter med facebook

Ett populärt ämne i dagens samhällsdebatter är internetsäkerhet. Många har sina liv registrerade på nätet, med sociala medier, bankuppgifter, hälsotillstånd och skolbetyg. En aktuell undersökning visar dock på att vår tillit börjar blekna och att försiktig vaksamhet tar dess plats.

Undersökningen gjordes av Insight Intelligence; ett opartiskt analysföretag. Statistiken de fick fram visar att allt fler oroar sig för sina personuppgifters säkerhet. I år uppgår siffran till ca 40 procent, vilket innebär att antalet har dubblerats på fyra år.

En av de som inte är överraskad av tendensen är Lukas Berg, vd på analysföretaget Insight Intelligence.

– Den ökade medvetenheten om datainsamling bland konsumenter tror jag kommer att leda till att fler väljer bort företag som inte värnar om användarnas integritet, säger han till Dagens Industri.

Bristfällig tillit kan bero på flertalet skandaler

Den senaste tiden har skandalerna kring läckta personuppgifter samlats på hög. Få kan nog ha undgått Facebook och Cambridge Analyticas kontroversiella samarbete. Enligt beräkningarna ska över 80 miljoner Facebook-användare ha riskerat sin sekretessvärdiga information.

Likaså hade en av Expedias dottersajter Orbitz tidigare en större läcka, där över 800 000 kortuppgifter och personuppgifter hamnade i fel händer.

Snart kommer skyddande lagstiftning

I nuläget arbetar EU med en ny lagstiftning. Dataskyddslagen heter GDPR och ska vara etablerad i slutet av maj i år. Myndigheten som ska tillämpa lagen är Datainspektionen, vilken är statligt ledd.

EU:s lagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation) godkändes förra veckan. Den senaste gången en liknande lag inrättades var i mitten på 90-talet, och sedan dess har spelplanen genomgått en stor förändring. Den nya versionen träder i kraft den 25:e maj 2018 som en ersättning för den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Lagändringens fokus ligger på att hålla konsumenter och medborgare medvetna om att deras personliga information används. Det som bestraffas är oordning och oärlighet bland marknadens aktörer.

Berörda företag kommer att få en månad att rätta sig efter det nya regelverket, vilket innefattar att företaget raderar olovligt överkomna personuppgifter. Konsekvenserna för ett företag som inte följer lagen är böter upp till fyra procent av sin globala årsomsättning. Böterna kan därmed bli så höga som 20 miljoner kronor.