Utsatta för fler än ett ransomware-angrepp betalar oftare

Nära fyra av tio företag (38 procent) som förra året drabbades av ransomware utsattes mer än en gång. Samtidigt visar en ny studie som genomförts av Barracuda Networks att totalt 42 procent av de som drabbats tre eller fler gånger betalar lösen – jämfört med 31 procent av de som bara drabbats en gång.

Enligt den nya studien går Norden lite mot strömmen. Här betalade 39 procent vid första tillfället. Företag som drabbats två eller fler gånger betalade däremot lösen i 38 procent av fallen.

– Även om siffrorna i sig är ganska nedslående är det förstås positivt att nordiska företag håller emot förhållandevis väl när de drabbas av återkommande angrepp. Vi vet att det ganska snart sprids uppgifter om vilka företag som betalar och inte. Att då gå kriminella till mötes och betala gör bara verksamheten ännu mer utsatt

Åtta av tio nordiska företag drabbades 2022

I studien ”2023 Ransomware Insights” framkommer även att åtta av tio nordiska företag drabbades av en framgångsrik ransomware-attack under 2022. Det är en högre andel än det totala genomsnittet där drygt sju av tio (73 procent) av företagen drabbats av en attack.

E-post fortsätter också att vara det vanligaste ingången till en ransomware-attack. Det gäller för 73 procent av respondenterna i Norden och 69 procent totalt.

Kort om studien
Studien ”2023 Ransomware Insights” bygger på svar från 1 350 IT-ansvariga i USA, Australien, Indien och Europa. I Europa var respondenterna från Storbritannien, Frankrike, DACH (Tyskland, Österrike, Schweiz), Benelux (Belgien, Nederländerna, Luxemburg) och Norden (Danmark, Finland, Norge, Sverige). I Norden medverkade 150 IT-ansvariga. Undersökningen genomfördes i december 2022 av Vanson Bourne, ett oberoende företag specialiserat på marknadsundersökningar.

Ladda ner rapporten ”2023 Ransomware Insights” här »

Sysslomansgatan 8
753 11 Uppsala
cross